"LÉPÉS-VÁLTÁS" AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDOKÉRT (2009 április – november)

A projekt célja a magyarországi Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, valamint az erdélyi Életfa Családsegítő Egyesület együttműködésének kialakítása volt, oly módon, hogy a gyermeküket egyedül nevelő szülők érdekében végzett országos szintű tevékenységét mindkét szervezet tovább fejleszthesse az eddigi működésük során bevált jó gyakorlatokat, tapasztalatokat átadhassa egymásnak. A programban sor került 3 műhelymunkára, melynek során a szervezetek vezetői és önkéntesei közösen kidolgozták a fejlődés lehetséges irányait, majd mindkét szervezet létrehozott egy számára új szolgáltatást, programot elősegítve ezzel működésének magasabb szintre emelését.
 
A program eredményeként megfogalmazódott mindkét szervezet jövőképe, kialakult az erdélyi partner kommunikációs stratégiája, valamint fejlődött a magyar partner szolgáltatási köre.
A PROJEKT HÁTTERE
A lakosság több mint 11%-a egyszülős családban él. Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány ennek a közel 1 millió embernek igyekszik segítséget nyújtani, mivel több okból is rendkívül hátrányos helyzetben vannak: az egyszülős családok több mint 40%-a szegénységben él - a gyerekszegénység ebben a körben az egyik legmagasabb -, nem érvényesül az esélyegyenlőség a szülők munkavállalási lehetőségeiben és társadalmi elfogadottság tekintetében is rossz helyzetben vannak.
 
Magyarországon az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány vállalta fel az egyszülős családok segítését, melyben főként a figyelemfelhívásban, internetes segítségnyújtásban jár elől nemzetközi viszonylatban is. Ugyanakkor Erdélyben az Életfa Családsegítő Egyesület mely működési területében és tevékenységeiben is hasonló szervezet főként a személyi segítségnyújtásban ért el jelentős eredményeket. A két szervezet partnerkapcsolatának alapja a tapasztalatok megosztása mellett a közös programterv, jövőkép alkotás, valamint a szolgáltatás, illetve marketing-tevékenység fejlesztés.

A két partnerszervezet munkatársai és önkéntesei vettek részt az alábbi programokon:
1. műhely: (Budapest, 2009. július).
Tevékenységek:
 • A résztvevő szervezetek bemutatkozása; működési környezet megismerése
 • jó gyakorlatok megismerése
 • Küldetés, fejlesztési irány megfogalmazás
 
2. műhely: (Kolozsvár, 2009. szeptember)
Tevékenységek:
 • Jövőkép tervező műhely
 • Cselekvési terv kidolgozása
 
3. műhely:  (Szeged, 2009. november)
 • kommunikációs terv készítés
 • honlap tartalom kialakítás
 • hírlevél tervezés
 • az együttműködési területek véglegesítése a korábbi találkozások alapján,
 • forrástérkép készítése az együttműködés tevékenységeire

A program legfontosabb eredményei
 • a szervezetek munkatársai és az önkéntes segítőkből igazi közösség alakult
 • a projekt megalapozta olyan programok indítását, mely elősegítik az egyedül nevelő szülők életminőségének javítását, különösen a hátrányos helyzetű közösségek tekintetbe vételével
 • segítséget kaptunk a szolgáltatásfejlesztéshez
 • létrejött egy naprakész internetes felület