EGYEDÜL NEVELŐK EGYÜTT | HATÁRONTÚLI PROJEKT (2012)

Programunk célja a magyarországi Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány valamint az erdélyi Életfa Családsegítő Egyesület együttműködésének továbbfejlesztése, stratégiai partnerségi szintre emelése volt. A civil együttműködés lehetőséget nyújtott a két szervezet know-how-jának megismertetésére és terjesztésére, szolgáltatásnyújtási palettájának szélesítésére.

A projekt háttere
Mindkét országban magas a gyermeküket egyedül nevelő szülők száma és a növekvő szám miatt egyre égetőbb az érdekükben végzett országos szintű tevékenységek fejlesztése, jó gyakorlatok átvétele. A különböző országokban élő, ám azonos kulturális háttérrel rendelkező szervezet együttműködése biztosítja ezek optimális hasznosulását. Mindkét szervezet ezt teszi lehetővé a másik számára az eddigi működésük során bevált jó gyakorlatok, tapasztalatok átadásával. A programban sor került egy háromnapos képzésre Budapesten, melynek során a szervezetek vezetői és önkéntesei közösen kidolgozzák a fejlődés konkrét irányait, egy kétnapos fórumra Kolozsváron, ahol a szervezetek áttekintik és összevetik a két ország törvényi hátterét és ezek hasznosíthatóságát a másik országban. Ugyancsak itt került sor a 2013-as év konkrét együttműködési projektjeinek kidolgozására.
 
A krízishelyzetben élő emberek általános tapasztalata, hogy problémáikat leginkább olyanokkal tudják megbeszélni, akik maguk is átéltek hasonló élményeket, ebből kiindulva az egyedülálló szülők is leginkább a hasonló helyzetben élőkkel tudnak beszélgetni sajátos problémáikról. A program workshopjai, fórumai, eszmecseréi lehetővé teszik az egyszülős családokat érintő aktuális problémák feltérképezését, a velük való foglalkozás módjának és lehetőségeinek megvitatását, valamint a helyi sajátosságok összevetését.

A két szervezet eredményei
A magyarországi szervezet jó eredményeket ért el a társadalmi figyelemfelhívásban – konferenciák szervezésével, hangsúlyos médiajelenléttel és nemzetközi kapcsolatok kiépítésével – és a szociálisan rászorulók támogatásában. Ugyanakkor Erdélyben az Életfa Családsegítő Egyesület, mely működési területében és tevékenységeiben is hasonló szervezet, főként az egyéni foglalkozásokban, a csoportterápiában, a személyi segítségnyújtásban ért el jelentős eredményeket. A két szervezet partnerkapcsolatának alapja az az egymást kiegészítő tevékenységi kör, amely tapasztalatok megosztása mellett olyan konkrét, kézzelfogható eredményekben is megmutatkozik, mint a szolgáltatás illetve marketing-tevékenység fejlesztése.

A program résztvevői és célcsoportjai
A programon a két partnerszervezet munkatársai és önkéntesei vettek részt (kb. 50 fő, akiket 5-5 fő képvisel a másik országban). A program célcsoportja az elérni kívánt egyedül nevelő szülők, mely csoport az érintettség folytán többszázezres nagyságrendű.
Ugyancsak fontos célcsoportnak tartjuk a közvéleményt, ezért az erdélyi szervezet kommunikációjának fejlesztéséhez első lépésként a sajtón keresztül is elérjük az érintetteket, így tervezzük egy kolozsvári sajtótájékoztató megtartását.

A budapesti, háromnapos képzés témái a következők voltak:
 • az elmúlt időszak eredményeinek összefoglalása
 • jó gyakorlatok megismerése
 • a következő évre szóló fejlesztési irány megfogalmazása
 • jövőkép tervező műhely
 • cselekvési terv kidolgozása
 • kommunikációs terv készítés
 • honlap tartalom kialakítás
 • hírlevél tervezés
 • az együttműködési területek véglegesítése a korábbi találkozások alapján,
 • forrástérkép készítése az együttműködés tevékenységeire
 
A képzés során lehetőséget nyújtottunk a résztvevő önkénteseknek - maguk is szinte kizárólag egyedül nevelő szülők -, hogy gyerekmegőrzési problémák esetén is el tudjanak jönni a rendezvényre.

A kétnapos, kolozsvári fórum témái voltak:
 • szolgáltatás-szervezés
 • az egyedül nevelő szülőket érintő problémák gazdasági hatásai, ezek megoldási javaslatai (a legtöbben egyedül tartják el a    gyerekeiket, az apák nem vagy nagyon kevéssel járulnak hozzá, egyedül nevelők mint magánvállalkozók, előnyös és hátrányos törvényi szabályozások, lobbilehetőségek a két országban
 • sajtótájékoztató
 • zárás: együttműködési megállapodás aláírása, értékelés

Eredmények
Az egyszülős családokra nehezedő egyre nagyobb terhekkel, az egyedül nevelők számának növekedésével az őket segítő országos szervezetek (Erdélyben és Magyarországon egyaránt) egyre szélesebb és súlyosabb feladatokat kapnak, új programokra, új irányvonalak kialakítására van szükség. Mindkét szervezet felismerte, hogy bővítésre van szüksége a kommunikáció és a szolgáltatások területén és hogy szükségessé vált a szervezetek jövőképének átgondolása és új utak keresése. A hatékony érdekérvényesítés és társadalmi párbeszéd mellett szükségessé vált az emberközpontú, személyes segítségnyújtás, melyben a két partnerszervezet egymás gyakorlatait adoptálva képes együttesen továbbfejlődni.
 
A szélesebb körű szolgáltatások, a professzionális kommunikáció és érdekérvényesítés hatékony segítséget nyújt egy olyan társadalmi rétegnek, amely társadalmi megítélése, pénzügyi helyzete - ld. növekvő gyermekszegénység - és munkaerőpiaci lehetőségei szempontjából egyaránt a társadalom egyik legnehezebb helyzetben lévő csoportja. A civil közösségek képesek arra, hogy egyéni szinten, a személyre koncentrálva segítsenek az egyedül nevelőkön és gyerekeiken, a program tehát az egyszülős családok helyzetének javításában, a gyerekszegénység enyhítésében, a társadalomban elfoglalt hátrányos helyzet könnyebbé tételében jelent nagy segítséget.
 
A projekt befejezésekor a két szervezet konkrét cselekvési tervvel rendelkezett, amely a rövidebb - egy éven belüli - időtáv mellett egy hosszabbtávú stratégiát is tartalmazott. Ezen stratégia mentén folytatódott nemcsak a két szervezet szolgáltatási és know-how palettájának bővítése, de a magyarországi és a határon túli testvérszervezet közös munkája is.