Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

  1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21, bejegyzett közhasznú civil szervezet, a továbbiakban: ESZKA), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az ESZKA adatkezeléseivel kapcsolatban felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a www.egyszulo.hu/adatvedelem címen.

Az alapítvány fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, természetesen azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti a felhasználókat.

Az alapítvány elkötelezett a felhasználók és partnerek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. ESZKA a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A www.egyszulo.hu oldal üzemeltetője adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 1. 2. Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                   Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

Székhely:                                 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.

Nyt. szám:                               01-01-0009710

Adószám:                                18258590-1-02

Weblap:                                   www.egyszulo.hu

E-mail:                                    [email protected]  

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikk (1) bek. c) pontja alapján (különleges adatok – egészségügyi állapotra, szexuális életre és szexuális irányultságra, vallásra, világnézetre vonatkozó adatok – kezelése miatt) adatvédelmi tisztviselő kinevezésére köteles.

                                                Adatvédelmi Tisztviselő: Dr. Makó Klaudia ügyvéd

                                                Megbízás kezdete: 2018. május 25., határozatlan időtartamban

                                                Elérhetősége: [email protected]

                                                Web: http://webugyved.com

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton, vagy e-mailben a fent megadott elérhetőségekre küldheti meg. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: Könyvelésünket külsős céggel végeztetjük, a könyvelő feladata bevallásaink, beszámolóink és pályázati elszámolásaink elkészítése, benyújtása. A könyvelő különleges adatokat nem kezel, ügyfeleinkről semmiféle adatot nem továbbítunk részére.                                

Külföldi adattovábbítás: Európai Uniós országba akkor történik adattovábbítás, amikor pályázati támogatásban részesül az ESZKA valamilyen más EU-tagállamban székhellyel bíró szervezettől. A továbbított adatok a pályázati beszámolók, pénzügyi adatok és tevékenységi jelentések. Az ESZKA ügyfeleiről semmilyen, azonosításra alkalmas adatot nem továbbít, az adattovábbítás kizárólag statisztikai, illetve elszámolási célokat szolgál, egyedi ügyekkel, ügyfelekkel kapcsolatos adatok továbbítása nem történik.  Az ESZKA Európai Unión kívüli, harmadik országba adatokat esetenként továbbít, abban az esetben, amennyiben az egyesület támogatójának székhelye EU-n kívüli, harmadik országban van. Az ESZKA ezekről az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

3. A kezelt személyes adatok köre

Üzemeltető csak a célhoz szükséges mennyiségű és mértékű személyes adatokat kezeli, ezek az alábbiak:

- e-mail-címek

- üzleti partnerek számlázáshoz szükséges adatai

- weboldal login adatok

- ügyfelek megkeresései alapján: az ügyfél e-mail-címe, az ügyfél által leírt probléma, egyéb, az ügyfél által önkéntesen megadott elérhetőség és más adat. Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy a megkeresés, segítségkérés során álnevet használjanak, minden ügyfelünket ösztönzünk erre.

- Telefonos megkeresés: a telefonszámokat nem tároljuk, csak kifejezett kérés esetén, illetve ugyanilyen kifejezett kérés esetén továbbítjuk azt az ESZKA jogászainak.

Üzemeltető az Egyszülős Központban, illetve a weboldalán nyújtott online és offline szolgáltatások során a fentieken túl az alábbi személyes adatokat kezelheti:

 1. Weboldalon (www.egyszulo.hu) keresztül megadott felhasználói/ellátotti adatok

- név

- nick név

- Az Egyszülős Központ szolgáltatásaihoz való hozzáférés érdekében megadott regisztrációs adatok, ezek:

       - Vezetéknév

       - Keresztnév/Utónév

      - Jelszó

      - Irányítószám

      - Település

      - Igényel-e egyszülős kártyát?

 - A weboldal közösségi, ismerkedési, kapcsolatteremtési stb. szolgáltatásai során megadott adatok, profil adatok:

            - Lakcím

            - Telefonszám

            - Nem

            - Születési év

            - Foglalkozás

            - Legmagasabb iskolai végzettség

            - -Idegennyelv-tudás

            - Mi a kedvenc időtöltésetek a gyerekekkel?

            - Mióta nevelsz egyedül?

            - Egyszülős állapot

            - Személyes történed

            - Érdeklődési köröd

            - Gyerekek száma

            - Gyerek születési éve

             - Az alábbi területeken vállalnál önkéntes munkát?

             - Kéred a havi elektronikus hírlevelünket?

             - Honnan értesültél rólunk?

             - Szeretnéd, hogy adataid mások számára is láthatóak legyenek?

             - Események

             - Feltöltött dokumentumo

 

 1. Szolgáltatásnyújtás során kezelt adatok

- regisztrációs adatok

- igénybe vett szolgáltatások mérésére szolgáló adatok: mikor, hol, mennyiszer

- „gyermekeink védelmében adatlaprendszer”

- szolgáltatásnyújtással kapcsolatos egyéb adat (panasz, kizárás)

- elektronikus úton történő segítségnyújtással kapcsolatos adatok (különleges adatok is)

 1. Munkavállalók, partnerek adatai

- természetes személyazonosító adatok

- kifizetések adatai, összege

- adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges egyéb adatok

- jelenléti ív, teljesítési igazolások

A weboldalaink használata során megadott adatok:

Amit Ön és mások tesznek és amiket rendelkezésre bocsátanak.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott információk és tartalmak. Gyűjtjük a tartalmakat, a kommunikációkat és az egyéb információkat, amelyeket Ön a weboldalaink használata során rendelkezésre bocsát, beleértve, amikor fiókot regisztrál, tartalmat hoz létre vagy oszt meg, és másoknak üzenetet küld vagy velük kommunikál. Ide tartozhatnak az Ön által elérhetővé tett tartalomban szereplő vagy azzal kapcsolatos információk is (például a metaadatok), például egy fénykép készítésének helye vagy egy fájl létrehozásának dátuma. Ide tartozhat az is, amit az általunk szolgáltatott funkciókon, például kameránkon keresztül lát. Rendszereink a kontextus és a tartalom alább megadott célból történő elemzése érdekében automatikusan feldolgozzák az Ön és mások tartalmait és kommunikációját.

Különleges védelmet élvező adatok: Kiválaszthatja, hogy a weboldal profilmezőiben kíván-e információkat vagy életeseményeket megadni a vallási nézeteivel, politikai nézeteivel vagy azzal kapcsolatban, hogy kik iránt „érdeklődik”, vagy az egészségével kapcsolatban. Ezek, illetve egyéb információk (mint például a faji vagy etnikai származás, világnézet, szakszervezeti tagság) az európai uniós jog szerint különleges védelem alatt áll.

Közösségek és kapcsolatok. Gyűjtjük az arra vonatkozó információkat, hogy milyen emberekhez, oldalakhoz, fiókokhoz, keresőcímkékhez (hashtag) és csoportokhoz kapcsolódik, és milyen módon lép velük érintkezésbe a weboldalunkon, például hogy kivel kommunikál a legtöbbet, vagy hogy melyek azok a csoportok, amelyeknek tagja. Továbbá gyűjtjük az elérhetőségeket, ha úgy dönt, hogy feltölti, szinkronizálja vagy importálja őket egy készülékről (például címjegyzéket vagy híváslistát vagy SMS-listát); ezeket arra használjuk, hogy Önnek és másoknak is segítsünk megtalálni azokat az embereket, akiket esetleg ismerhetnek, illetve további, az alább felsorolt célokból.

Az Ön termékhasználata. Információkat gyűjtünk arról, hogy hogyan használja a weboldalunkat, például hogy milyen típusú tartalmakat tekint meg vagy milyen típusú tartalmakkal lép kapcsolatba; milyen funkciókat használ; milyen aktivitást végez, kikkel és mely fiókokkal lép interakcióba; és az aktivitásainak az időpontját, gyakoriságát és időtartamát. Például naplózzuk, hogy mikor használja, illetve hogy mikor használta utoljára a weboldalt, és mely bejegyzéseket, videókat és más tartalmakat tekintett meg a weboldalon. Információkat gyűjtünk arról is, hogy hogyan használja a funkciókat, mint például a kamerát.

Információ a weboldalon lefolytatott tranzakciókról. Ha a weboldalt vásárlásoknál vagy más pénzügyi tranzakcióknál használja (például amikor vesz valamit egy játékban, vagy adakozik), akkor információt gyűjtünk a vásárlásról vagy tranzakcióról. Ezek közé tartoznak a fizetési művelettel kapcsolatos információk, például a hitel- vagy betéti kártyája száma és más kártyaadatok, az egyéb számla- és hitelesítési adatok, illetve a számlázási, szállítási és kapcsolattartási adatok.

Amit mások tesznek és az információk, amelyeket Önről megadnak. Olyan tartalmakat, kommunikációt és információt is megkapunk és elemzünk, amelyeket más emberek adnak meg és folytatnak, amikor a weboldalunkat használják. Ebbe beletartozhatnak Önről szóló információk, például ha mások megosztanak egy Önt ábrázoló fényképet, vagy hozzászólnak a fényképhez, üzenetet küldenek Önnek, vagy felöltik, szinkronizálják vagy importálják az Ön elérhetőségeit.

Készülékekkel kapcsolatos információk

Az alábbiak szerint, a számítógépekről, telefonokról, csatlakoztatott tv-kről és egyéb, az Ön által a mi weboldalunk használatához integrált, interneteléréssel rendelkező eszközöktől és ezen eszközökről gyűjtünk információkat, és ezeket az információkat az Ön által használt különböző eszközökről összekapcsoljuk. Például felhasználjuk azokat az információkat, amiket arról gyűjtünk, hogy hogyan használja a weboldalt a telefonján, hogy jobban személyre szabhassuk az Ön által látott tartalmakat (ideértve a hirdetéseket) és funkciókat, amikor a weboldalt egy másik készüléken használja, például a laptopján vagy táblagépén, vagy hogy követhessük, hogy hajtott-e végre műveletet egy, a telefonján vagy egy másik eszközön megjelenített hirdetésre válaszul.

Az ezen készülékekről általunk megszerzett információk a következőket foglalják magukban:

A készülék tulajdonságai: olyan információk, mint például az operációs rendszer, a hardver- és szoftververziók, az akkumulátor töltöttségi szintje, a jelerősség, a rendelkezésre álló tárhely, a böngésző típusa, az alkalmazások és fájlok nevei és típusai, valamint a beépülő modulok.

A készülék műveletei: információk a készüléken végrehajtott műveletekről és viselkedésekről, például hogy egy ablak az előtérben vagy a háttérben van-e, vagy az egér mozgásai (amely segít megkülönböztetni az embert a robottól).

Azonosítók: egyedi azonosítók, készülékazonosítók és egyéb azonosítók, mint pl. amelyek az Ön által használt játékokból, alkalmazásokból és fiókokból származnak, továbbá családi készülékazonosítók (vagy egyéb, ugyanahhoz a készülékhez vagy fiókhoz köthető azonosítók, amelyek a Facebook-vállalatok termékeiszempontjából egyediek).

A készülék jelei: Bluetooth-jelek és információk a közeli Wi-Fi-elérési pontokról, jeladókról és mobilhálózati adótornyokról.

Adatok a készülék beállításaiból: azok az információk, amelyekhez a készüléke beállításainak megadása során ad nekünk hozzáférést, mint például a GPS-helymeghatározáshoz, kamerához vagy fényképekhez való hozzáférés.

Hálózat és kapcsolatok: olyan információk, mint például a mobil- vagy internetszolgáltatója neve, a nyelv, időzóna, mobiltelefonszám, IP-cím, a kapcsolat sebessége és bizonyos esetekben információk a közelben lévő vagy az Ön hálózatán lévő más készülékekről, hogy például lehetővé tudjuk tenni, hogy folyamatos átvitellel közvetítsen egy videót a telefonjáról a tv-jére.

Cookie-adatok: adatok az Ön készülékén tárolt cookie-król, ideértve a cookie-azonosítókat és -beállításokat.

Információ a partnerektől.

A hirdetők, az alkalmazások fejlesztői és a közzétevők a weboldal általuk használt üzleti eszközein keresztül információkat küldhetnek nekünk, ideértve a közösségi modulokat (mint például a „Tetszik” gomb), bejelentkezést, az API-jainkat és SDK-inkat, illetve képpontot. Ezek a partnerek információkat bocsátanak rendelkezésünkre az Ön weboldalon kívüli műveleteiről, ideértve a készülékével kapcsolatos információkat, az Ön által felkeresett webhelyeket, az Ön vásárlásait, az Ön által megtekintett hirdetéseket, és azt, hogyan veszi igénybe a szolgáltatásaikat – van-e fiókja, vagy bejelentkezett-e Facebook-fiókjába. Például egy játékfejlesztő az API-nkat arra használhatja, hogy elmondja nekünk, Ön milyen játékokkal játszik, vagy egy vállalkozás tájékoztathat bennünket az üzletükben végrehajtott vásárlásáról. Az online és offline műveleteiről, valamint az azoktól a külső adatszolgáltatóktól való vásárlásairól is információkat kapunk, amelyek jogosultak arra, hogy a részünkre Önnel kapcsolatos információkat adjanak át.

A partnerek akkor kapják meg az adatait, amikor meglátogatja, illetve igénybe veszi a szolgáltatásaikat. Velük együttműködő külső feleken keresztül is kaphatnak ilyen adatokat. Ezen partnerek mindegyikétől elvárjuk, hogy megfelelő jogosultságuk legyen az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására és megosztására, mielőtt azokat a rendelkezésünkre bocsátanák. További információ arról, hogy milyen típusú partnerektől kapunk adatokat.

Amikor Termékeink felhasználásával kommunikál vagy oszt meg dolgokat, kiválaszthatja a célközönséget, akik láthatják, amit megoszt. Például amikor a weboldalon valamit közzétesz, Ön beállítja a bejegyzés célközönségét, például egy csoportot, az összes ismerősét, azt, hogy a bejegyzés legyen nyilvános, vagy emberek egy adott csoportját. Hálózata láthatja az Ön aktivitásait is a weboldalon, beleértve a hirdetések és szponzorált tartalmak használatát is. Azt is engedélyezzük a többi fiók számára, hogy láthassák, ki nézte meg az általuk közzétett történeteket.

A nyilvános információkat bárki láthatja, a weboldalon belül Ez magában foglal minden információt, melyet megoszt egy nyilvános célközönséggel; információkat a nyilvános profilján. A nyilvános információk külső szolgáltatásokon – például keresőmotorok, API-k és offline médiumok (pl. a televízió) – keresztül, valamint a weboldalainkba integrálódó alkalmazásokban, webhelyeken és más szolgáltatásokban is láthatók, elérhetők, továbboszthatók vagy letölthetők.

Fontolja meg, hogy kivel oszt meg tartalmakat, mert azok az emberek, akik a weboldalon láthatják az aktivitásait, dönthetnek úgy, hogy másokkal is megosztják ezeket, a weboldalon belül és kívül, beleértve az azon célközönségen kívüli embereket és cégeket is, akikkel, illetve amelyekkel a tartalmat megosztotta. Például ha megoszt egy bejegyzést vagy küld egy üzenetet bizonyos ismerősök vagy fiókok számára, akkor ők letölthetik ezeket, képernyőfelvételt készíthetnek róluk, illetve továbboszthatják ezeket a tartalmakat mások számára a weboldalon belül és kívül, személyesen vagy a virtuális valóságban. Ugyanígy, ha hozzászól valaki más bejegyzéséhez vagy reagál a tartalmaikra, akkor az Ön hozzászólása vagy reakciója látható lesz bárki számára, aki láthatja ezen másik személy tartalmát, és ez a személy később meg is változtathatja a célközönségét.

Az emberek arra is használhatják a weboldalt, hogy Önről hozzanak létre és osszanak meg tartalmakat az általuk választott célközönséggel. Előfordulhat például, hogy valaki megoszt egy Önt ábrázoló fényképet egy bejegyzésben, megemlíti vagy megjelöli Önt egy helyszínen egy bejegyzésben, vagy információt oszt meg Önről a bejegyzéseiben vagy üzeneteiben. Ha kellemetlenek az Ön számára a tartalmak, amelyeket mások a weboldan megosztottak Önről, megtudhatja, hogy hogyan tudja a tartalmat jelenteni.

Az Ön hálózatában lévő emberek bizonyos jelekből láthatják, hogy Ön a weboldalon keresztül elérhető-e, vagy hogy mikor használta utoljára a Termékeinket.

Technikai adatok

Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),

- változatlansága igazolható (adatintegritás),

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Üzemeltető az adatkezelés során megőrzi:

- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,

- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,

- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (sütik)

A sütik feladata:

- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,

- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket,

- megkönnyítik a weboldal használatát,

- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.egyszulo.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett sütik (analitika)

Az Alapítvány weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Üzemeltető információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén, vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

4. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

ESZKA a magyar jog alapján létrejött és működő közhasznú civil szervezet, aki az egyedülálló szülők érdekvédelmét és jogvédelmét látja el, az adatkezelés célja az érdekvédelem és jogvédelem ellátása. Ehhez, mint szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük.

Az igénybe vevők adataikat az oldal kapcsolati űrlapján adhatják meg, illetve e-mailben és telefonon is. Az igénybe vevők különleges személyes adatait csak abban az esetben tároljuk, amennyiben ezekre az igénybe vett szolgáltatások jellege miatt szükségünk van (pl. gyermekek egészségi állapota). Az adatok megadása, a megadott adatok mennyisége önkéntes, kizárólag az igénybe vevő döntésén múlik, hogy a megkeresése során problémájáról milyen saját személyes adatokat ad meg.

A felhasználók által a weboldalunkon lefolytatott keresések adatait statisztikai, szolgáltatás javítási célból kezeljük. A keresési adatok anonimizáltak.

Az Egyszülős Központ, mint az ESZKA fenntartásával működő intézmény alternatív napközbeni ellátást nyújtó szervezet, a gyermekvédelmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján működik. A Központ szolgáltatásainak igénybevétele során is kérünk és kezelünk személyes adatokat, melyek az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz elengedhetetlenül szükségesek.

5. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 1.     a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2.     kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
 3.     szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 4.     Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

               Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 1.     on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 2.     Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
 3.     A különleges adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének d) pontja, mely szerint a különleges adatok kezelésére valamely politikai, világnézeti, vallási, vagy szakszervezeti célú alapítvány, egyesület, vagy        bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik. Az adatkezelés kizárólag az ESZKA jelenlegi vagy volt tagjára, illetve olyan személyekre vonatkozik, akik az ESZKA-val rendszeres kapcsolatban állnak a céljainkhoz kapcsolódóan (ezek elsősorban egyedülálló szülők és családtagjaik). Az ilyen személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem tesszük hozzáférhetővé a szervezetünkön kívüli személyek számára.

 

 1. További, járulékos jogalapok:

A rendelkezésünkre álló információt felhasználjuk a Termékeink fejlesztésére, tesztelésére és javítására, beleértve a felmérések és kutatások készítését, továbbá új termékek és funkciók tesztelését és hibaelhárítását.

Hirdetések és más szponzorált tartalmak: Az Önről rendelkezésre álló információinkat, beleértve az érdeklődési köreit, magatartásait és kapcsolatait, a hirdetések, ajánlatok és más szponzorált tartalmak kiválasztására és személyre szabására használjuk.

Mérések, elemzések és más üzleti szolgáltatások biztosítása.

A rendelkezésünkre álló információkat arra használjuk fel, hogy segítsünk a hirdetőknek és más partnereknek a hirdetéseik és szolgáltatásaik hatékonyságának és elérhetőségének mérésében, és abban, hogy megértsék, milyen típusú emberek veszik igénybe a szolgáltatásaikat, és az emberek hogyan lépnek kapcsolatba a webhelyeikkel, alkalmazásaikkal és szolgáltatásaikkal.

Kommunikáció Önnel.

A rendelkezésünkre álló információkat arra használjuk fel, hogy marketinganyagokat küldjünk, kommunikáljunk Önnel a szolgáltatásainkról és tájékoztassuk a szabályzatainkról és a felhasználási feltételeinkről. Az Ön adatait használjuk fel akkor is, amikor válaszolunk Önnek, ha hozzánk fordul.

Kutatás és fejlesztés a közjóért.

A rendelkezésünkre álló információt (beleértve a velünk együttműködő kutatási partnerektől származó információkat is) arra használjuk fel, hogy az általános társadalmi jólét, a technológiai fejlődés, a közérdek, az egészségügy és a jóllét témáival kapcsolatos kutatást és innovációs tevékenységet folytassunk és támogassunk.

6. Általános adatkezelési irányelvek

Az Üzemeltető tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve jogszabályi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az ESZKA részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR)

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.)

Az adatok fizikai tárolási helyei:

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatóak) a következő módon kerülhetnek kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adatokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá.

A pályázatainkkal, támogatóinkkal kapcsolatos iratok (beszámolók, szerződések, elszámolások) fizikailag székhelyünkön, irodánkban kerülnek eltárolásra. Ezeket az iratokat külön zárt helyen, az ügyfelek által használt helyiségektől elkülönítve őrizzük.  

Munkánk során saját számítógépeket használunk, az elektronikus adatokat ezeken tároljuk.

7. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez, szolgáltatásaink nyújtásához kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

8. Érintetti jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az ESZKA megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22., és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az ESZKA által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az ESZKA indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték,

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelőnek nincs más jogalapja,

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez,

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, vagy szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jogok:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Fentieknek megfelelően az érintett az ESZKA közösségi oldalán nem köteles regisztrálni és nem köteles ott jelen lenni, a szolgáltatásnyújtásnak nem feltétele a közösségi oldalon történő regisztráció és az ilyen regisztráció bármikor visszavonható, illetőleg törölhető.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ilyenkor az Üzemeltető a hozzájáruláson alapuló adatkezelésre a visszavonás időpontjától kezdődően nem jogosult.

9. Jogorvoslati tájékoztatás

Az érintettek közvetlenül az Üzemeltetőnél – a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken – is jogosultak panaszt tenni személyes adataiknak olyan kezelésével szemben, amely nem felel meg a jelen szabályzatban, vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Üzemeltető a panasz elintézéséről köteles 30 napon belül írásban tájékoztatni a panaszost.

Amennyiben az Üzemeltető válaszával az érintett nem ért egyet, az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) [email protected].

Az adatvédelmi hatóság döntésével szemben bírósági út igénybevételének is helye van: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.