Özvegység

A szeretett társ elvesztése utáni kábulatból legtöbbször a „hogyan tovább?” kérdése rázza fel az özvegyen hátramaradt szülőt. Bármennyire is fájdalmas, az élet megy tovább, ahogy a nagyi mondta „élőnek élő, holtnak holt a párja”. Meg kell oldani a hétköznapi problémákat, nevelni tovább a gyereket, gyerekeket, de miből? Honnan számíthat segítségre? Milyen ellátások illetik meg a gyermekével magára maradt szülőt és árván maradt gyermekét?
ELLÁTÁSOK ÖGYVEZEKNEK
Ideiglenes özvegyi nyugdíj
• amely a megváltozott helyzethez való alkalmazkodást hívatott segíteni
Kinek jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj?
• A házastársnak
• Az élettársnak
Feltételei:
• Annak a házastársnak jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj, kinek elhunyt házastársa az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezett, vagy már nyugdíjasként halt meg.
• Annak az élettársnak jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj, akinek elhunyt élettársa a fenti feltételeket teljesítette, valamint élettársával, annak elhunytáig egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy megszakítás nélkül 10 évig élt együtt és ezt hatósági bizonyítvánnyal igazolni tudja (közös lakcím)
Összege:
• Az elhunytat a halála időpontjában megillető öregségi (vagy rokkantsági, vagy baleseti rokkantsági) nyugdíj 50%-a
Meddig jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj?
• A házastárs, vagy élettárs halálát követő egy évig
• Az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult 18 hónaposnál fiatalabb gyermeket nevelő özvegy a gyermek 18 hónapos koráig jogosult
• Amennyiben a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, 3 éves koráig
Ki jogosult az ideiglenes özvegyi nyugdíj lejárta után özvegyi nyugdíjra?
• Az a személy, aki házastársa halálakor, vagy az azt követő tíz éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, vagy
• Elhunyt házastársa jogán két, vagy több árvaellátásra jogosult gyermeket nevel, vagy
• Rokkant
Összege:
• A nyugdíjkorhatárt elért és a rokkant özvegynek, valamint a legalább két gyermeket nevelő özvegynek, ha nincs saját nyugdíja az elhunyt nyugdíjának 30%-a jár
Mikor szűnik meg az özvegyi nyugdíjra való jogosultság?
• Ha az özvegy a nyugdíjkorhatár elérése előtt új házasságot köt, vagy
• Ha megszűnik a rokkanttá való nyilvánítása (amennyiben az özvegyi nyugdíjat rokkantsága alapján kapta)
• Ha már az általa nevelt gyermekek közül már egyiket sem illeti meg árvaellátás
Hol igényelhető az özvegyi nyugdíj?
• Ha az elhunyt személy még nem volt nyugdíjas, az igénylő lakóhelye szerint illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon
• Ha az elhunyt már nyugdíjas volt, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál
ÁRVAELLÁTÁS
Kit illet meg az árvaellátás?
• Azt a gyermeket, akit az elhunyt és házas-, vagy élettársa együtt (közös háztartásban) nevelt
• Azt a gyermeket, kinek szülője haláláig megszerezte az öregségi, vagy a rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt, vagy halálakor már nyugdíjas volt.
Mikortól igényelhető?
• A nyugdíjjogosultságot megszerző szülő halála napjától
Összege:
• Az elhunyt szülő nyugdíjának 30%-a
• Ha mindkét szülőjét elveszítette, vagy az életben lévő szülő rokkant, az árvaellátás mértéke 60%, mégpedig a magasabb összegű nyugdíjból kiindulva.
Hány éves korig kaphat a gyermek árvaellátást?
• Alapszabályként a 16 éves kort jelöli meg a törvény, de ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, tanulmányai befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig jogosult árvaellátásra.
• Amennyiben időközben rokkanttá válik, rokkantsága egész időtartamára jár az árvaellátás.
Megszűnik-e a jogosultság, ha a szülő újabb házasságot köt, vagy ha az árvát örökbe fogadják?
• Nem, ezek a változások nem befolyásolják az árvaellátás folyósítását.
Hol igényelhető?
• Ha az elhunyt nem volt nyugdíjas, a lakóhely szerint illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon
• Ha az elhunyt nyugdíjas volt, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon
Jó tudni:
Az árvaellátás igényléséről és részleteiről itt tájékozódhat.
 
Az igényléshez szükséges nyomtatványokat és kitöltési útmutatókat innen lehet letölteni.
Nyugdíjas bérletet válthat a hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban) részesülő személy is. A nyugdíjas bérletszelvényt nyugdíjas bérletigazolvánnyal együtt lehet használni.